Novinka: mikroplasty nalezeny ve všech mužských varlatech

Vědci testovali varlata psů a lidí. V obou případech našli mikroplasty ve všech vzorcích. Podle vědců mohou tyto částice souviset s poklesem počtu spermií.

Vědci podrobili testování 23 lidských a 47 psích varlat. Ve všech zkoumaných vzorcích nalezli mikroplasty. V případě psů pak platilo, že s růstem znečištění klesal počet spermií. U lidí to v dané studii nebylo možné ověřit, ale vědci pracují s hypotézou, že by právě mikroplasty mohly stát za dekády trvajícím poklesem spermií a plodností mužů. O studii informoval deník The Guardian.

Doposud byl pokles spermií přisuzován obecně znečištění a konkrétně pesticidům. Mikroplasty samotné byly v uplynulých letech nalezeny v lidské krvi, placentě nebo mateřském mléce. V přírodě se nacházejí všude, od nejvyšší hory světa po nejhlubší oceány. Do těl se dostávají s jídlem, vodou i prostým dýcháním. Vyhnout se jim nelze.

Poškození lidských buněk mikroplasty sice bylo potvrzeno laboratorně, nicméně konkrétní dopady na lidské zdraví jsou stále neznámé. V březnu ovšem lékaři varovali před zdravotními riziky, když objevili zvýšené riziko mrtvice, infarktu a předčasného úmrtí u lidí, jejichž cévy byly kontaminovány mikroplasty.

V lidských varlatech byla koncentrace plastů skoro trojnásobná oproti psům. Nejčastěji nalezeným mikroplastem byl polyethylen a v závěsu pak PVC. Jiná čínská studie z roku 2023 nalezla mikroplasty v lidských varlatech i ve vzorcích spermatu. Poslední studie provedené na myších pak ukazují, že mikroplasty snižují počet spermií a způsobují hormonální poruchy.

Analyzovaná lidská varlata pocházejí z pitev z roku 2016 a věk mužů se pohyboval od 16 do 88 let. Psí vzorky jsou z veterinárních ordinací, které prováděly kastrace. Studie byla publikována v časopise Toxicological Sciences.

Čtěte dále