Bourání minulosti


Plánovaná demolice souboru budov Transgas v dolní části Vinohradské ulice v Praze ukazuje, že v přístupu k architektonickému dědictví druhé poloviny 20. století opakujeme stále tytéž chyby.

Vracím diplom


Zveřejňujeme otevřený dopis děkanovi Katolické teologické fakulty UK reagující na diskriminační a homofobní chování fakulty.