Ukrajinci nám lhostejnost neodpustí


„Drahá Evropská unie a Spojené státy americké, o vaši morální podporu už nestojíme. Udělejte něco, nebo jděte do hajzlu!“ Tento příspěvek neputuje Facebookem dlouho (v době psaní tohoto…