Věčný Putin


Publikujeme text ruské novinářky, která popisuje plíživý nástup diktatury a její metody zastrašování, disciplinace a represe.