Humans of Athens


Zážitky a postřehy polského novináře z Atén, města rozloženého ekonomickou krizí a přeplněného lidmi hledajícími důstojnější život.