Humans of Athens

Zážitky a postřehy polského novináře z Atén, města rozloženého ekonomickou krizí a přeplněného lidmi hledajícími důstojnější život.