Hledání Ulic z cukru


Přetiskujeme rozhovor s redaktorkou německého radikálního časopisu Straßen aus Zucker o radikální levici a sebeorganizaci v době pozdního kapitalismu.