Chobotnice klimatických dezinformací

V tématickém projektu Chobotnice klimatických dezinformací ukazuje sociolog a environmentalista Vojtěch Pecka systematicky a na příkladu deseti nejviditelnějších fenoménů, jak „fosilní lobby“ po několik dekád mate veřejnost o zjištění a obsahu klimatické vědy.

Nejpozději koncem osmdesátých let bylo v odborné veřejnosti množství přesvědčivých důkazů, že se klima zahřívá a že za to může změna radiační bilance atmosféry způsobená zvýšeným obsahem skleníkových plynů pocházejících z lidské činnosti. Důkazy pocházející z mnoha linií desítek let výzkumů byly neúprosné.

Mezinárodní zneklidnění odborné komunity vedlo k varování politických zástupců. Jenomže od té doby sledujeme prudký nárůst emisí skleníkových plynů. Existuje obrovské množství sociologických studií zkoumající klimatické dezinformační mašinerie, která v celém tomto procesu sehrála zásadní roli.

Za několik desetiletí fungování klimatické dezinformační mašinerie poháněné investicemi fosilního průmyslu vzniklo bezpočet podrobných sociálně vědních studií o jejich působení. Vznikly osvětové projekty. A také probíhá řada soudních sporů. Přesto se o existenci globálního koordinovaného dezinformačního hnutí, používající osvědčeného, dezinformačního know how a struktury tabákového a chemického průmyslu málo ví.

Samotné znalosti mechanismu demagogického překrucování přitom snižují dosah a účinnost dezinformačního aparátu. A právě odhalení těchto mechanismu fungování klimatických dezinformací bude hlavním předmětem série článků.

Vojtěch Pecka, který se tématu klimatické krize a klimatickým dezinformacím dlouhodobě věnuje, s redakcí Alarmu spolupracoval už v roce 2019 na projektu Budoucnost je teď o dopadech klimatické krize na českou společnost. V rámci tohoto projektu publikoval svou esej Pohled do propasti a spolupracoval také s Tadeášem Michalikem na článku Za novou planetární politiku.

**
Texty vznikly ve spolupráci s nadací Rosa Luxemburg Stiftung.

Všechny texty také naleznete v aktualizované podobě v plánované knize Vojtěcha Pecky, která vyjde ve spolupráci Deníku Alarm a nakladatelství Utopia Libri.

Ilustrace a animace k celému cyklu vytvořili Vojtěch Pecka a Petr Bosák (20yy designers), zvuk a hudba Ondřej Bělíček.

 

Videa

Články

Sociální inženýři klimatické ignorance. Od Václava Klause k tabákové lobby a zpět

Dezinformace o změně klimatu nejsou nahodilým jevem, za nímž stojí několik jednotlivců. Jedná se o dlouholetou, profesionální a fosilními korporacemi štědře financovanou aktivitu. Co o této dezinformační scéně dnes víme?

Dějiny klimatického konsenzu. Jak moc jsme si jistí změnou klimatu a jejími příčinami?

Častým argumentem klimaskeptické scény je i to, že se vědci v otázce změny klimatu neshodnou. Jak je to ale s vědeckým konsenzem doopravdy? Přinášíme druhý díl seriálu o popíračství globálního oteplování.

Kam zmizelo globální oteplování? Úvod do klimaskeptické patafyziky

Existuje mezinárodní klimatické dezinfohnutí. Špinavé kampaně, pavědecké konference a manipulující organizace tvářící se jako nezávislé expertní skupiny. O tom je tento pětidílný seriál. Začínáme v Česku.