Klimatickou krizi bereme vážně

Deník Alarm bere klimatickou krizi vážně. Je to jedno z nejdůležitějších témat dnešního světa a není pochyb o tom, že si zaslouží přední místo v mediálním prostoru. I z toho důvodu jsme redakční tým rozšířili o klimatického redaktora Martina Vrbu, jehož zprávy, komentáře, eseje a rozhovory se zabývají dopady klimatických změn.

Snažíme se ovšem nejen přinášet nové poznatky o vývoji klimatické krize, ale také předestírat možnosti, jak této krizi čelit.

Vznik všech textů finančně podpořila nadace Heinrich Böll Stiftung Praha

 

Články

Zelená korupci? Kam směřují peníze z Fondu spravedlivé transformace

Ačkoliv je česká společnost čím dál více proklimatická, její skepse k zelené transformaci a obavy z korupčních rizik přetrvávají. Dosavadní průběh čerpání peněz z evropského Fondu spravedlivé transformace jí bohužel z velké části dává za pravdu.

Když se osobní stává politickým. O transformačním potenciálu klimatického žalu

Ačkoliv klimatický žal zakouší stále větší množství lidí, je pro společnost stále ještě něčím novým a nepochopitelným. Jeho příčiny nejsou individuální, ale systémové, a je tak pozvánkou ke kolektivní terapii hroutícího se světa.

Jsme na prahu šestého masového vymírání druhů. Jak mu zabránit?

Za hlavní existenční hrozbu současnosti je považována klimatická krize. Podle mnohých vědců je ale přinejmenším stejně závažným problémem vymírání druhů. Proč bychom měli přenechat polovinu planety divoké přírodě?

Do propasti bychom měli nakráčet spořádaně. O stupňování státní represe vůči klimatickým narušitelům

Společně s tím, jak se radikalizuje část klimatického hnutí, zesilují i represe státního aparátu. To, co je už dlouhé roky realitou aktivistů v autoritářských zemích, se začíná stávat realitou i v „demokratickém světě“.

Zelený skok vpřed? Rozhovor o klimatické politice Číny

Jedním z nejdůležitějších článků globálního řetězu v řešení klimatické krize je Čína. V současnosti největší emitent skleníkových plynů. O její pozici ve světě i klimatické politice jsme hovořili s analytikem AMO Filipem Šebokem.

Chceme mobilizovat celou akademickou obec. Rozhovor se zástupci Univerzit za klima

Už několik dní probíhá studentská stávka za klima. O co stávkujícím jde, jaký je jejich vztah s akademickou obcí a jaké plánují další kroky?