Network 4 Debate is a collaborative project of four newsrooms from the Visegrad countries. The project will provide a practical solution to addressing common problems in the V4 region. Between January and June 2017, A2larm, in cooperation with its partners Krytyka Polityczna (Poland), Pole Blog (Slovakia) and Kettős Mérce (Hungary), will produce a series of thematic texts and videos in English revolving around three core topics that we feel resonate within the V4 neighbourhood: work and labour; education and educational policy; and engaged art and artivism.

Our aim is to invite the Visegrad countries to debate and discuss these topics through engaged citizen journalism. With Network for Debate, we want to amplify and promote a common voice against social injustice and radical nationalism, a voice of a progressive and tolerant Visegrad region.

You can read and view most of the project outputs in English on our partner website PoliticalCritique.org, where content is offered for free-to-use syndication to international media outlets, bringing regional concerns to a broader European context. Last but not least, we aim to stimulate regional discussion of local problems: we thus encourage the translation of texts and videos produced by the Network not only into English, but the languages of the Visegrad countries as well. You will thus also finds project outputs on our partners’ websites.

Project outputs now available for free download!

What are the common problems faced by Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia, what is their wider context and are there solutions the future? These are the questions contributors from the four participating newsrooms tackled in a series of texts, which are now available for download as three thematic ebooks.

This project is kindly supported by the International Visegrad Fund.

***

Network 4 Debate je společným projektem čtyř redakcí z visegrádského regionu. Jeho cílem je poskytnout praktickou platformu pro řešení společných problémů v zemích V4. Od ledna do června 2017 A2larm, ve spolupráci s partnerskými organizacemi Krytyka Polityczna (Polsko), Pole (Slovnesko), a Kettős Mérce (Maďarsko), vytvoří řadu tematických textů a videí soustředících se na tři základní témata, které rezonují napříč regionem: práce; vzdělávání a vzdělávací politika; a angažované umění a artivismus.

Chceme pozvat země Visegrádu k debatě a diskuzi nad těmito tématy prostřednictvím angažované občanské žurnalistky. Skrze Network for Debate cheme podporovat společný hlas proti sociální nespravedlnosti a radikálnímu nacionalismu, hlas progresivního a tolerantního visegrádského regionu.

Naše texty a videa naleznete v angličtině na našem partnerském webu PoliticalCritique.org, kde jsou výstupy projektu k dispozici k bezplatným přetiskům pro mezinárodní média. V neposlední řadě chceme stimulovat regionální diskuzi místních problémů – proto také podporujeme překlady textů a videí produkovaných v rámci projektu nejen do angličtiny, ale také do jazyků visegrádkské čtyřky. Výstupy tak také najdete na stránkách našich partnerů.

Výstupy projektu nyní volně ke stažení!

Jaké jsou společné problémy visegrádského regionu, jaký je jejich širší context a jaká jsou řešení do budoucnosti? To jsou otázky, nad kterými se zamýšleli spolupracovníci čtyř redakcí zapojených do projektu. Výstupy si nyní můžete přečíst ve třech tématických e-knihách, které si můžete stáhnout zde.

Projekt je realizován díky podpoře Mezinárodního visegradského fondu.

Comments are closed.