Kapitál bez Marxe


Podle ekonoma Thomase Pikettyho a jeho knihy Kapitál v 21. století se současný svět stále více blíží sociálním podmínkám 19. století.