Jakým právem?


Pod záminkou boje proti terorismu Turecko páchá v Sýrii válečné zločiny, porušuje lidská práva a provádí přesuny etnik.