Krásný film o okupaci


Film Foxtrot provází v Izraeli kontroverze. Podle jedněch uráží dobré jméno státu Izrael, podle jiných zastírá pravou tvář izraelské okupace palestinských území.