Věčný Putin


Publikujeme text ruské novinářky, která popisuje plíživý nástup diktatury a její metody zastrašování, disciplinace a represe.

Na tripu v bezpečí


Program PsyCare pomáhá uživatelům psychedelik zvládat obtížné stavy. Zvyšuje povědomí o rizicích i pozitivech užívání drog.