Autorepresivní žena


Některé feministky paradoxně kladou muže na samý vrchol tvorstva. Tomuto postoji se navzdory trpkým osobním zkušenostem s genderovou nerovností nevyhnula ani Monika Lewinská.

Skandální rozvojovka


Kauza sexuálního zneužívání žen v rámci mise charitativní organizace Oxfam může mít značné dopady na poskytování rozvojové pomoci.