Stěhovaví historici umění


Historici umění z brněnské Masarykovy univerzity strávili čtyři měsíce pěší poutí ze Švýcarska do Normandie, jejich představa o vysokoškolské výuce se tím doslova převrátila naruby.

Prokletí grantů


Mladí akademici čelí prekarizaci práce a tlaku na mobilitu, což má ničivé důsledky pro vědeckou práci.

Dobeše do koše


Studentský protest v pivní Mekce byl český, příliš český: byl to projev mírného pokroku v mezích zákona.

Neklid v Brně


Před pěti lety studenti protestovali proti privatizaci vzdělání. Tento odpor byl součástí širšího boje proti vládním neoliberálním reformám.