Téma

Andrej Holm

Komu patří Berlín?

Andrej Holm, známý německý sociolog a aktivista v oblasti bydlení, musel opustit pozici státního tajemníka pro městský rozvoj v Berlíně.