Téma

dětský domov

Dospívat s právem na selhání

Snaha o represivnější přístup k politice ústavní výchovy s sebou nese riziko jak pro děti v ústavech, tak pro společnost samotnou.