Téma

diskuse

Lajkovat feminismus nestačí

Násilí na ženách je plodem sexistické společnosti. Hranici mezi lichotkami a násilím bychom měli hledat společně.

O čem se doopravdy nesmí mluvit

Nová levice nerezignuje na debatu s názorovými oponenty. Hákové kříže na výloze nebo makety šibenic však nejsou podnětem k diskusi.