Téma

financování

Otevřená fakulta

Umělá podpora učňovských oborů je v rozporu se zájmy celé společnosti. Také akademici ovšem na svou společenskou odpovědnost rezignují.