Téma

galerie

Proč financovat muzea a galerie a co za to

Aktuální téma špinavých peněz v umění otevírá obecnější otázku financování uměleckého provozu. S tím souvisí i role, jakou má – nebo by mělo mít – umění ve společnosti.