Téma

homoparentální rodiny

Registrovaná diskriminace

Koncept registrovaného partnerství uchovává výlučné postavení heterosexuálních manželských svazků.