Téma

Islám v ČR nechceme

Společnost trollů

Fanatická zuřivost a akceschopnost stoupenců IvČRN má kromě svých absurdních podob i reálné dopady. Třeba na budoucnost Kliniky.