Téma

Jaroslav Foldyna

Otevřený dopis poslanci Foldynovi

Jestliže někdo ještě pochybuje o faktu, že si stále žijeme nad poměry, patrně nesleduje Českou televizi. Médium veřejné služby se stává baštou subverze, plíživě nahlodávající křehký demokratický konsensus v české společnosti. Zvláště v době zvýšeného ohrožení výdobytků liberálních svobod by neměl zapadnout skandální výrok sociálnědemokratického poslance Jaroslava Foldyny. Aby se jako zbloudilá kulka nezavrtal do […]