Téma

Jaroslav Lorman

Vracím diplom

Zveřejňujeme otevřený dopis děkanovi Katolické teologické fakulty UK reagující na diskriminační a homofobní chování fakulty.