Téma

krytyka polityczna

Dětské nemoci levicovosti

Text, který vznikl jako předmluva k polskému vydání Žižekem komentovaného souboru Leninových textů Revoluce před branami, výstižně shrnuje, jaké předsudky o vlastní úloze brání levicovým hnutím v postkomunistických zemích vstoupit do věku dospělosti. Psychoanalýza nás naučila, že nejlepší metodou, jak odhalit podstatu určité doby, je obrátit pozornost nikoli na charakteristické sociální nebo ekonomické znaky, nýbrž […]