Téma

legitimita

Pálit mešity není názor

Autoři polemizují s vírou ve smysluplnost diskuse s krajní pravicí. Extremistické názory je třeba prostě odmítnout.

Dopis na podporu Řecka

Intelektuálové celosvětového významu – mimo jiné Judith Butler, Slavoj Žižek nebo Étienne Balibar – podporují současnou řeckou vládu.