Téma

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bydlím, tedy jsem

Vedení Brna včera definitivně schválilo přelomový Strategický plán sociálního začleňování.