Téma

nízkoprahové kurzy

Jak se učilo na Klinice

Spolu s koncem autonomního a sociálního centra Klinika hrozí zánik také nízkoprahovým jazykovým kurzům.