Téma

Obec spisovatelů

Obec bastardů

Některé spisovatele bude po válce potřeba pozavírat – nechal se prý v čase Mnichova slyšet Jan Drda, redaktor tak řečených Lidových novin. Krachu republiky vyšli někteří pravicoví literáti vstříc s vášní hodnou aktu osobního zadostiučinění. Beneš, židé, Čapek, židé, Masaryk, židé… Tančili na troskách stejně významně jako mlčeli při jejich budování. Vlajkařská mentalita není německý […]