Téma

potraviny

Obezitofobie

Zostuzování lidí s nadváhou musí přestat. Obezita je silně provázaná s ekonomickou nerovností, nízkou kupní silou, stresem a depresemi.