Téma

pracovní trh

Mladé staré migrantky

Pro Česko je typická tvrdá diskriminace žen na pracovním trhu. Platí to i pro migrantky, které jsou ohroženy nerovným zacházením.

Amazonie pod Vratislaví

Polskem hýbe debata o pracovních podmínkách skladu Amazonu ve Vratislavi. Země bývalého východního bloku této korporaci dodávají ideologicky kvalitně zpracovanou pracovní sílu.

Práce v krizi: Nemoc a zmar

Nedostatek zakázek a ekonomická nejistota po roce 2008 ještě zvýšily tlak na výkonnost zaměstnanců. Tu ovšem narušují nemoci a péče o druhé.