Téma

registrované partnerství

Manželství je mrtvá instituce

Před sedmdesáti lety byla mužům zákonem odňata nadřazenost v manželství. Potřeba hledat nové formy bezpečných partnerských vztahů však přetrvává dodnes.

Ten den přijde, slibuji

Registrované partnerství pro lidi stejného pohlaví je pokrok. Zároveň ale homosexuálům neustále připomíná, že skutečného manželství nejsou hodni.

Trnitou cestou k důstojnosti

Registrováný partner již nemá zakázáno požádat o adopci. Společně ale registrovaní partneři stále žádat nemohou.

Registrovaná diskriminace

Koncept registrovaného partnerství uchovává výlučné postavení heterosexuálních manželských svazků.