Téma

reklama

Příliš drahá rovnost

Feminismus se čím dál častěji stává součástí marketingových strategií, které však ve své podstatě jdou proti jeho myšlenkám.