Téma

represe

Hongkongská klaustrofobie

Čtyři roky od deštníkové revoluce se v Hongkongu drasticky prohlubují sociální nerovnosti a sílí represe. Vyhlídky jsou mizerné.

Sociální spravedlnost není teror

Přetiskujeme rozhovor s americkou historičkou a odbornicí na dějiny Sovětského svazu Wendy Z. Goldman o revoluci, teroru a mechanismech represe a strachu.

Věčný Putin

Publikujeme text ruské novinářky, která popisuje plíživý nástup diktatury a její metody zastrašování, disciplinace a represe.