Téma

sociální smrt

Když jsou prachy, mlčí múzy

Ty nejšťavnatější umělecké plody vznikají tehdy, když je umělec vystavený velkému utrpení. Podobně jako hrozny tak i umělec ze sebe vydává to nejlepší až v momentě, když se dostane do fyzického, politického, duševního či psychického lisu. Nakonec, co by napsala Anna Franková na Erasmu v Paříži nebo Fučík na rezidenčním pobytu na Dobříši? Renesanční gnóma sice […]

Přizpůsobený národ. O čem svědčí heslo „cikáni do práce“?

„Cikáni do práce“ je rasistické heslo mířící přímo k podstatě věci. Nejdůležitější roli přitom nehraje předsudek. Nejde totiž jen o stereotyp „cikána“, který nerad pracuje. Ne že by nálepkování tohoto druhu bylo něčím, co můžeme blahosklonně pominout – tvoří podhoubí pseudopolitických návrhů, bez okolků označí nějakou skupinu jako méněcenný živel a nepřítele společnosti v jednom. Zvolme […]