Téma

Sovětský svaz

Barvy imaginárního Západu

Studie antropologa Alexeje Jurčaka Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo odhaluje v šedi pozdního socialismu v Sovětském svazu ostrůvky jinakosti.

Sociální spravedlnost není teror

Přetiskujeme rozhovor s americkou historičkou a odbornicí na dějiny Sovětského svazu Wendy Z. Goldman o revoluci, teroru a mechanismech represe a strachu.

Ruský kapitál

Postkomunistická východní Evropa se stala nejhorším spojencem hyperkapitalismu. Míra nespravedlnosti a rozsah zpronevěřování finančních prostředků tu nemá v dějinách obdoby.