Téma

studentské hnutí

Kapitalismus ženu nikdy neosvobodí

Pokračování rozhovoru se spisovatelkou Alenou Wagnerovou o šedesátých letech, ženských právech za socialismu a o neoliberalismu, který se lidem vplížil do duší. 

Pražské jaro bylo výrazem celé společnosti

Přinášíme první část rozhovoru se spisovatelkou Alenou Wagnerovou. Hovořili jsme o šedesátých letech, ženských právech za socialismu a o neoliberalismu, který se lidem vplížil do duší.