Téma

terorismus

Byl Jom kipur…

Teroristický útok na Den smíření vyvěrá jak z neonacistického podhoubí, tak z radikalizace středu.