Alarm na Mostecku rozjíždí první regionální redakci. Hledáme posily do týmu!

Alarm vstupuje do nové fáze a otevírá první regionální pobočku. Kde jinde než na Mostecku, kde se sbíhá celá řada témat klíčových pro naši práci. Chcete toho být součástí?

Nová redakce v Mostu představuje pilotní projekt našich plánů zvýšit přítomnost Alarmu v regionech. Právě Mostecko je pro tuto zahajovací fázi ideálním místem. Zde se totiž potkává řada témat, která jsou pro naši práci klíčová. Mostecko je postindustriální oblast, sociálně těžce zasažená útlumem těžby hnědého uhlí i nešťastnou privatizací významných podniků těžkého průmyslu. Na Mostecko má také negativní vliv zde velmi rozšířený obchod s chudobou a složitá bytová situace, která doléhá na významnou část místního obyvatelstva. Jedná se o dlouhodobě opomíjenou lokalitu. Právě proto jsme se rozhodli pilotní projekt naší regionální práce situovat zde.

A proto také hledáme autory, autorky i další spolupracovníky přímo z Mostecka, kteří s námi na tomto projektu budou spolupracovat. Chceme dát hlas lidem žijícím přímo na Mostecku, kteří mají chuť se s námi na rozvoji místní redakce podílet. Zároveň hledáme lidi na různé pozice.

Tou nejdůležitější bude regionální redaktor či redaktorka, který či která bude mít na starosti zajištění obsahu z regionu, a to na denní bázi. Jedná se o psaní vlastních textů, dělání rozhovorů s důležitými aktéry lokálního dění nebo komunikaci s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi. Redaktor*ka bude regulérním členem redakce Alarmu a jeho úlohou bude rozvíjení regionální žurnalistiky pod hlavičkou naší redakce.

Zároveň hledáme také jazykového redaktora či redaktorku, který*á bude kontrolovat jazykovou a obsahovou stránku zpracovávaných článků. Stejně jako osobu, která se bude starat o prezentaci nové regionální pobočky na sociálních sítích. Kromě toho bychom také rádi rozšířili okruh autorů a autorek se zájmem o lokální politiku a společenskou situaci, kteří by měli chuť do nové pobočky našeho média přispívat.

  

Vypisujeme tyto pozice:

 

1) Regionální redaktor*ka pro Mostecko

 

Co musí umět?

 • Od uchazečů v první řadě požadujeme, aby se orientovali nejen v lokální politice, ale také v dalších problémech regionu a jejich sociálních souvislostech.
 • Výhodou je předchozí novinářská zkušenost.
 • Nutností je nadprůměrný psaný projev.
 • Výhodou je znalost německého jazyka.
 • Regionální redaktor*ka by měl*a lokální problematiku vnímat také v širším společenském a politickém kontextu v souladu s profilem našeho média.

Co očekáváme?

 • Zajištění textu (zadávání externistům, editování, případně autorství) v rozsahu 3 výstupů týdně (komentáře, zprávy, rozhovory, reportáže).
 • Příprava publikačního plánu, editace textů a budování sítě přispívajících autorů v regionu.
 • Účast na týdenních on-line poradách s členy místního týmu a zástupci pražské redakce.
 • Identifikaci s hodnotami redakce. Hlas každého člověka v redakci je stejně důležitý. Hledáme kolegu, s nímž můžeme rozvíjet pro nás důležitá témata a hodnoty.
 • Bydliště na Mostecku s možností dojíždět na vybrané porady do Prahy.
 • Regionální redaktor*ka bude plnohodnotnou součástí týmu a měl*a by přinášet nové impulzy a nápady.

Co nabízíme?

 • Přátelský a podporující kolektiv, který bude dělat všechno proto, aby ses v něm cítil*a dobře.
 • Flexibilní pracovní tempo a možnost pracovat částečně z domova. Nezajímají nás hodiny strávené v redakci, ale kvalita odvedené práce.
 • Většina redakce má jedno a více dětí, takže pokud se zároveň staráš o dítě nebo máš jiný pečující úvazek, neboj se toho, budeme na to brát ohled.
 • Naopak ti zatím nenabídneme stravenky, multisportku ani sick days. To poslední je ale v případě zdravotních potíží prostě samozřejmost.

Termín nástupu: 14. ledna 2024

Rozsah práce: počítáme se třemi obsahovými výstupy týdně na regionálním webu Alarmu. Povinností redaktora*ky bude zejména texty zadávat, editovat, ověřovat a případně psát. Samozřejmostí je minimálně on-line přítomnost redaktora*ky na obsahových poradách, na nichž se připravuje publikační plán na další týden.

Platové podmínky: 35 000 Kč měsíčně

Svůj životopis a ukázku vlastní práce (odkaz nebo přílohu v PDF) s referenčními kontakty a krátkým textem o tom, proč se hlásíš (max. 1000 znaků), pošli nejpozději do 3. 1. 2024 na adresu [email protected]. Spolu s tím pošli také krátký text (cca 2000 znaků) o tématech, kterým by ses chtěl*a věnovat, do předmětu napiš NABÍDKA PRÁCE. Osobní schůzky s vybranými uchazeči proběhnou 4. a 5. ledna.

 

2) Jazykový*á redaktor*ka

Dále hledáme na dlouhodobou spolupráci korektora/korektorku textů, které budou pod mosteckou redakcí vycházet. Pozice odpovídá třetinovému úvazku a je honorovaná částkou 12 000 Kč měsíčně.

Své CV spolu s referenčními kontakty a krátkým textem o tom, proč se hlásíte (max. 1000 znaků), pošlete na [email protected] nejpozději do 3. ledna. Osobní schůzky s vybranými uchazeči proběhnou 4. a 5. ledna.

 

3) Správce/správkyně sociálních sítí

Hledáme také někoho, kdo nám pomůže rozjet sociální sítě mostecké pobočky. Pozice odpovídá třetinovému úvazku a je honorovaná částkou 12 000 Kč měsíčně.

Své CV spolu s referenčními kontakty a krátkým textem o tom, proč se hlásíte (max. 1000 znaků), pošlete na [email protected] nejpozději do 3. ledna. Osobní schůzky s vybranými uchazeči proběhnou 4. a 5. ledna.

 

4) Přispívající autoři

Zájemci o autorství honorovaných textů nás mohou kontaktovat – spolu s návrhy svých témat na [email protected].

Tento projekt byl podpořen grantovým programem Journalismfund Europe Local Media for Democracy. 

Čtěte dále