Praha 1 omezuje práva cyklistů

Praha 1 svými aktivitami dlouhodobě otravuje život obyvatelům města. Diskriminační opatření dopadají tentokrát na cyklisty. Auto*Mat vyzývá k odporu.

Tento čtvrtek je důležitým dnem pro všechny, kteří využívají kolo při jízdě po centru Prahy. Městská část Praha 1 od 26. dubna uvádí v platnost opatření obecné povahy (dále OOP), jež omezuje pohyb cyklistů po některých důležitých průjezdních koridorech v centru města (více zde). Tento bezprecedentní zásah do prostupnosti města je dlouhodobě rozporován aktivními občany a organizací Auto*Mat. Mimo petice požadující intervenci Magistrátu hlavního města Prahy a zrušení tohoto diskriminačního OOP Auto*Mat souběžně podává na Úřad městské části Praha 1 žalobu proti nepřiměřenosti tohoto opatření ve vztahu k právům obyvatel města. MČ Praha 1 navíc nevypořádala většinu připomínek, jež Auto*Mat k opatření vznesl.

Hlavním argumentem žaloby je to, že OOP komplikuje cyklistickou dopravu v centru Prahy a odrazuje obyvatele Prahy od užívání kola místo toho, aby je naopak motivovalo ke zdravému pohybu, což je v rozporu s veřejným zájmem, a tedy i zásadou §2 odst. 4 správního řádu.

Čtvrtek 26. 4. 2018: Projeďte se na kole centrem Prahy, „mějte se krásně“ a přijďte na pražské zastupitelstvo!

Jak se k protestu případně připojit?

Můžete se zúčastnit projížďky centrem města, kterou pořádají nezávislí aktivisté. Mottem happeningu je „Jezdíme na kole centrem prahy a máme se krásně“. Dresscode je maska Oldřicha Lomeckého. Akce začíná v 15 hodin na piazzetě Národního divadla.

Souběžně ve stejný den se bude na pražském zastupitelstvu (Mariánské náměstí 1, Praha 1) projednávat právě druhá petice spolku Auto*Mat (plné znění petice zde), ve které je požadováno:

aby magistrát v mezích jemu dostupných zamezil realizaci opatření,

aby radní pro dopravu jednali s Ministerstvem dopravy o řešení problému elektrokoloběžek a

aby byla zahájena příprava zřízení bezpečného cyklistického průjezdu centrem.

Každý občan Prahy může k tématu vystoupit na počátku projednávání daného bodu, pokud se přihlásí do diskuse.

Čas projednání tohoto bodu bohužel není pevně stanoven. Bod je zařazen na konec jednání, takže by na něj mělo dojít v průběhu odpoledne, odhadem po 16. hodině. V zasedacím sále lze případně strávit i pracovní den, jsou zde stoly se zásuvkami a volným připojením k internetu.

Auto*mat vyzývá všechny příznivce městské cyklistiky a udržitelného přístupu k životu ve městě, aby se připojili k projevům nesouhlasu s tímto opatřením. Aktualizaci dění můžete sledovat na facebookové stránce projížďky nebo na webu či facebokovém profilu Auto*matu.

 

Čtěte dále