Židé za spravedlivý mír k obvinění Pavla Čižinského z antisemitismu

Členové židovské iniciativy se v prohlášení zastávají kandidáta na starostu Prahy 1. Kritika politiky Izraele je podle nich legitimní politický postoj.

V médiích se objevilo podezření, že je Pavel Čižinský, kandidát na starostu Prahy 1, antisemita. Tvrzení je doloženo fotografií z demonstrace, na níž postava drží transparent s heslem „Izrael popravuje mírové aktivisty, buldozeruje palestinské domy, krade půdu a vodu“. Nezáleží tolik na tom, zda osobou na fotografii Čižinský je, či nikoliv. Ostatně on sám připouští, že na demonstraci v roce 2012 byl. Důležité je říct, jaká byla podstata demonstrace a jaké jsou motivace těch, kteří dnes, těsně po volbách, závažná obvinění rozšiřují.

Šiřitelé obvinění proti Pavlu Čižinskému „hledali, až našli“. Snaha pošpinit jeho jméno ovšem vypovídá jen o špatné politické kultuře a o jejich nulovém morálním kreditu.

Pavel Čižinský je znám jako člověk, který lpí na morálních principech vycházejících z humanistické tradice křesťanství. Tomu odpovídá i jeho tolerantní smýšlení nejen vůči jiným náboženstvím, včetně judaismu, ale rovněž přísné odmítání všech forem nenávisti založených na xenofobních a rasistických názorech.

V roce 2012 Česká republika, jako jediný členský stá EU, nehlasovala pro zařazení Palestiny mezi pozorovatelské země OSN. Česká zahraniční politika dlouhodobě podporuje stát Izrael na všech mezinárodních fórech, a to bez ohledu na kritiku lidskoprávních organizací, které upozorňují na porušování práv Palestinců, jejich politický útlak a ekonomické vykořisťování. Demonstrace, které se účastnili i někteří z nás, měla upozornit českou veřejnost právě na tyto problémy. Výše zmíněná hesla na transparentu – a pokud víme, ani žádná jiná na zmíněné demonstraci – nezpochybňovala práva Izraelců, nehlásala protižidovská hesla a v žádném rozumném smyslu toho slova nebyla antisemitská. Ve své zkratkovitosti hesla poukazovala na křivdy, které se v Palestině běžně dějí.

Kritika současné politiky Izraele není projevem antisemitismu. Je, ať už s ní souhlasíme nebo ne, naprosto legitimním politickým postojem, s nímž se ztotožňují i mnozí Židé žijící po celém světě i v Izraeli samotném. Je smutným faktem, že se v České republice používá označení antisemitismus jako zbraň proti politickým oponentům. Šiřitelé obvinění proti Pavlu Čižinskému „hledali, až našli“. Snaha pošpinit jeho jméno ovšem vypovídá jen o špatné politické kultuře a o jejich nulovém morálním kreditu.

Autoři jsou členy iniciativy Židé za spravedlivý mír.

 

Čtěte dále