Historie česko-izraelských vztahů

Dne 29. listopadu 2012 se konalo na půdě Valného shromáždění OSN velmi sledované hlasování. Jednalo se o povýšení statusu Palestiny v rámci OSN na nečlenský pozorovatelský stát. Palestinskou žádost nakonec podpořilo 138 zemí, 41 států se hlasování zdrželo, devět bylo proti. Nejen v Evropské unii, které je Česká republika členem, ale ani v Evropě jako celku a v sousedních kontinentech Asii a Africe byste přitom nenašli stát, který plně podpořil postoj Izraele – právě kromě České republiky. Jaké jsou souvislosti tak bezprecedentního chování České republiky vůči Státu Izrael?

 

Články

Izrael a Českou republiku spojuje mýtus malých ohrožených států

Na závěr seriálu o česko-izraelských vztazích si shrneme, co lze z jejich historie vyvozovat a v čem spočívá úskalí těchto nadmíru pozitivních vztahů.

Od atlantismu až po islamofobii. Jak se projevuje české spojenectví s Izraelem

Ve čtvrtém díle seriálu o česko-izraelských se podíváme na poměrně nedávnou minulost a také na to, jak si Češi Blízký východ romantizují.

Přátelství i adorace: Václav Havel, Česko(slovensko) a Izrael po roce 1989

Podobně jako za první republiky sehrál klíčovou roli T. G. Masaryk, po roce 1989 byl určující osobou Václav Havel, který je tématem třetího dílu seriálu o česko-izraelských vztazích.

Česko-izraelské vztahy během komunismu: od dodávek zbraní po přerušení diplomatických styků

Pokračujeme v našem seriálu o česko-izraelských vztazích. V dnešním díle dojde na československou podporu vzniku Izraele či na legendární zbraňové dodávky v první izraelsko-arabské válce.  

Pozitivní česko-izraelské vztahy předurčil Tomáš Garrigue Masaryk

Spouštíme krátký seriál o historii velmi specifických česko-izraelských vztahů. Jeho první díl se zabývá pozitivními vazbami prvorepublikového Československa k sionismu a klíčovou rolí TGM pro jejich budoucí nastavení.