Téma

komunistická strana

Opatrně s tou pravdou

Poslankyně Marta Semelová si opět užívá okamžik své slávy. Po tradičních vzpomínkových rituálech u Gottwaldova hrobu se tato mistryně KSČM v sebepoškozování vyslovila k procesu s Miladou Horákovou: prý to není žádný problém, obžalovaná se ke všemu přiznala. Pravice reaguje očekávatelným způsobem, požaduje trestní stíhání, což je poněkud bizarní v zemi, kde se poslanecká imunita vztahuje i na přijetí […]

Čínská ústavní krize: Konfuciánské kořeny

Přestože Čína rychle zavedla mnoho prvků moderní právní infrastruktury, jedna imperiální čínská právní norma přetrvává: jelikož spravedlnost je intuitivní koncept, také právo by mělo být vedeno intuicí. Toto přesvědčení vychází z konfuciánského důrazu na morální autoritu, což je idea, která je aplikována na všechny sociální instituce. (Henry Kissinger příliš nepřeháněl, když prohlásil konfuciánství za něco […]

Čínská ústavní krize: Proces s Po Si-lajem

Jedním z nejprominentnějších konstitucionalistů dnešní Číny je Che Wej-fang, profesor na Pekingské univerzitě. „Ústavnost a právní řád jsou nejlepší zárukou svobody a základem dobrého vládnutí v Číně,“ přednášel v roce 2010 svému publiku v uznávaném pekingském knihkupectví San-wej-šu-wu (pojmenovaném po sanwejské škole, na které studoval slavný spisovatel Lu Sün). Che Wej-fang ovšem uznává, že „prosazovat […]

Čínská ústavní krize: Liberální transformace

První loňská zpráva z Číny, která se dostala mezi titulky světových médií, přišla z jihovýchodní provincie Kuang-tung. Ta je díky své blízkosti k Hongkongu a historii rušného obchodního centra dlouhodobě liberální baštou. Počátkem ledna vyšlo najevo, že Southern Weekly, jedny z nejuznávanějších novin v Číně, sepsaly svůj text k uvítání nového roku na popud kuangtungského úřadu pro […]