Téma

Předlice

Zkusit si s „nimi“ bydlet

Většina českých dokumentů, které se v poslední době zabývaly romskou problematikou, se zaměřovala na rozkrývání a nahlodávání stereotypních předsudků majority. Ať už šlo o esejisticky laděnou Síbrtovu sondu O slušnosti (2012) či konkrétní tragickou událostí svázaný časosběr Život a smrt v Tanvaldu (2013) z první řady cyklu Český žurnál, vždy se oko kamery především snažilo rozkrýt, jak se […]