Téma

rada ČT

Nemáme, nejsou, nechtějí

Česká televize výběrem hostů do diskuzních panelů stvrzuje panující stereotypy a podílí se na genderové diskriminaci.

Do zatuchlých vlastních řad

Česká televize v pondělí uvede nezvykle ostře kritickou debatu směřovanou do vlastních řad. Za přítomnosti  „šéfdramaturga“  ČT Jana Maxy promluví o televizi režisér Karel Vachek, člen Rady České televize Milan Uhde, videoartista Vladimír Turner a studentky FAMU Tereza Freyová a Adéla Komrzýová, které spolu s dalšími kolegy z prvního ročníku dokumentární tvorby natočily pro televizi ironický až […]