Další Orbánův tah proti pandemii: maďarská vláda chce zakázat změnu pohlaví

Nový zákon by měl v civilním rejstříku nahradit pojem „pohlaví“ pojmem „pohlaví při narození“ – a tím v podstatě zamezit translidem, aby si mohli pohlaví oficiálně změnit.

Maďarská vláda chce návrhem nového zákona translidem v podstatě znemožnit změnu pohlaví. Návrh předložil v úterý večer v parlamentu místopředseda maďarské vlády, teolog Zsolt Semjén. Byl tak podán v Mezinárodní den transgender viditelnosti, který má ve společnosti zvyšovat povědomí o trans problematice, píše známý maďarský web Index. Návrh chce zavést pojem „pohlaví při narození“, definovaný jako „biologické pohlaví, určené primárními pohlavními charakteristikami a chromozomy“. V civilním rejstříku by nahradil pojem „pohlaví“.

Pokud zákon projde, bude tuto položku výslovně zakázáno měnit. Vzhledem k tomu, že údaje v úředních dokladech jako jsou občanské průkazy, řidičské průkazy a cestovní pasy jsou převzaty z občanského rejstříku, změna by se jich týkala také a nově vytištěné úřední dokumenty by zobrazovaly už jen „pohlaví při narození“.

Není příliš jasné, jaký by změna zákona měla vliv na již zapsané změny pohlaví v rejstříku, protože civilní rejstřík může obsahovat pouze křestní jména, která „odpovídají pohlaví“. Není tedy možné, aby osoba, která se dnes identifikuje jako muž, měla zapsáno ženské jméno. Pokud však zákon projde, translidé si již nebudou moci zaregistrovat jména, která si sami vybrali. Rovněž bude zakázáno měnit jména v oficiálních dokumentech tak, aby odrážely rodovou identitu člověka.

Důvodová zpráva zákona uvádí, že současná legislativa nedefinuje pohlaví, protože je stanoveno biologicky. Mimo jiné se v ní také píše: „Pohlaví zapsané do civilního rejstříku je založeno na skutečnostech určených lékaři a deklarovaných v rejstříku. Rejstřík potvrzuje skutečnosti a práva, které obsahuje, dokud není prokázán opak, zároveň ale nevytváří práva. Pohlaví deklarované rejstříkem by však mohlo vytvářet práva nebo povinnosti, a proto je nutné definovat pojem pohlaví při narození. Vzhledem k tomu, že biologické pohlaví není úplně možné změnit, je nutné zákonem stanovit, že ho nelze měnit ani v civilním rejstříku.“

Maďarská vláda již dříve odmítla ratifikovat Istanbulskou úmluvu, protože prý „odmítá zahrnout koncept genderu a genderovou ideologii do maďarských zákonů“.

 

Čtěte dále