Irena Reifová: Reality TV je kulturním projevem neoliberalismu

Se socioložkou médií Irenou Reifovou jsme mluvili o jejím výzkumu české reality TV, hodnotách neoliberalismu v televizní zábavě i pracovních podmínkách účastníků televizních pořadů.

Na začátku nového tisíciletí se po celém světě začal šířit nový fenomén televizní zábavy – reality TV. Pořady jako Survivor, Big Brother, ale také čeští Vyvolení najednou zaplnily mediální prostor a vnesly do něj zcela novou dynamiku. V Česku a na Slovensku jsou dodnes populární pořady jako Farmář hledá ženu, Mamo, ožeň ma, Prostřeno nebo Výměna manželek. Především na Výměnu manželek se zaměřoval dnes už slavný výzkum socioložky médií Ireny Reifové z Katedry mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V novém Kolapsu jsme se jí ptali, na co při analyzování české reality TV přišla a jestli se její poznatky dají aplikovat na obecnější tendence v české společnosti. Mluvili jsme také o zostuzování chudých a o tom, jak do reality show „prokapává“ ideologie neoliberalismu.

Kamil Fila v článku z roku 2012 do Respektu napsal, že v českém a slovenském prostředí formát reality TV trochu ztvrdnul a jeho hlavním tématem se stalo ponižování účastníků z řad chudších vrstev. Máte stejný dojem?

To bylo tehdy od Kamila Fily nesmírně poučené, protože to je hlavní teze, o niž se opírá většina odborné literatury a výzkumu zabývajícího se „reality television“. Nelze však říci, že je to česká specialita. Až na drobné výjimky je to celosvětový přístup. Od Spojených států až po Skandinávii najdete tento přístup k zobrazování lidí, kteří jsou ve špatné socioekonomické situaci. Odborná literatura to nechápe jako náhodu, nebo naopak jako nějakou cílenou rafinovanost. Mluví se o tom, že reality television je kulturní extenze neoliberalismu. Reality TV do sebe nasává klima ekonomického modelu, který se v západním světě etabluje od sedmdesátých let v ekonomických představách Margaret Thatcherové nebo v takzvané reaganomics ve Spojených státech. Je to myšlení založené na ideji, že stát nedokáže koordinovat ekonomické jednání lidí a že by koordinaci ekonomických vztahů měl mediovat především trh. S tímto základním rámcem jsou pak spojeny pojmy jako individualismu, privatizace, deregulace.

Jak tohle všechno protéká do reality television?

Ano, tam to prokapává…

Konečně to prokapávání někde funguje?

Ano, tam to funguje výborně… Úplně jinde, než kde by k prokapávání mělo údajně docházet, ale je to tak. Najdeme zde étos seberozvoje, osobního růstu, kultivace vlastního já. Vidíme tu ideály jako „vzít osud do vlastních rukou“, „nehledat pomoc u někoho jiného“, „dostat se na trajektorii vzestupu“, „být úspěšný, sám sebe kontrolující jedinec“. Najít si novou práci, zhubnout, stát se novým člověkem. Reality TV částečně určuje, co to znamená být správný člověk, určuje ideální subjektivitu, určuje, co to znamená žít normální, hodnotný a zodpovědný život.

Všechny díly podcastu Kolaps si můžete poslechnout nejen na webu Alarmu, ale také na Spotify, Apple Podcasts, PlayerFM nebo pomocí RSS feedu našeho účtu na Soundcloudu. Alarm je finančně závislý na podpoře čtenářů. Pokud se vám líbí naše podcasty nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, můžete tak učinit v dlouhodobé crowdfundingové kampani.

Čtěte dále