Kolektiv Wrong vydal kazetu Strahov novĂ©ho talenta C4AT. Má příchuĹĄ rozdrcenĂ˝ch kostĂ­ a betonu

Debut pražského producenta, který dělá temné, agresivní a nervní techno, vydal label, jehož cílem je přetvářet tradici raveu.

HudebnĂ­ label Wrong Tapes se za svou pomÄ›rnÄ› krátkou existenci profiluje dost jasnĂ˝m smÄ›rem. TemnĂ©, tvrdĂ© a drsnĂ© obrysy rámujĂ­ veškerĂ© aktivity promotĂ©rskĂ©ho a hudebnĂ­ho kolektivu Wrong, kterĂ˝ stojĂ­ za stejnojmennĂ˝m labelem. Povahu kolektivu definuje i jistá mĂ­ra striktnosti – aĹĄ uĹľ jde o udrĹľovánĂ­ ne vĹľdy legálnĂ­ raveovĂ© tradice nebo o snahu pĹ™inášet do lineupĹŻ, vizuálĹŻ i vlastnĂ­ hudebnĂ­ produkce nÄ›co navĂ­c, zejmĂ©na co se nadšenĂ­, kvality a neotĹ™elosti týče.

V současné době na české techno scéně možná nenajdete zvukově tvrdšího producenta.

StriktnĂ­ je i novĂ˝ release, kterĂ˝ na labelu vyšel koncem kvÄ›tna. DebutovĂ© album Strahov praĹľskĂ©ho techno talentu C4AT nese jmĂ©no po betonovĂ©m gigantu – stadionu, v jehoĹľ Ăştrobách nahrávka vznikla. Producent C4AT nenĂ­ jen studentem architektury s obsesĂ­ brutalistnĂ­mi stavbami, ale takĂ© ÄŤlenem kolektivu OrganizovanĂ˝ Plevel, kterĂ˝ se usĂ­dlil právÄ› v chodbách obřího praĹľskĂ©ho stadionu.

Ĺ˝ivĂ© sety i studiová produkce C4AT jsou nekompromisnĂ­: v podstatÄ› se jedná o industriálnĂ­ techno v jeho nejÄŤistší podobÄ›: „TěžkĂ© lámanĂ© rytmy, hlukovĂ© plochy, distorzovanĂ© synťáky, industriálnĂ­ lomoz a zefektovanĂ˝ Ĺ™ev,“ říká o nahrávce kolektiv Wrong. Strahov vyšel na kazetách i digitálnÄ› a vliv mĂ­sta vzniku je jasnĂ˝ na prvnĂ­ poslech: zvuk alba je masivnĂ­, hutnĂ˝ a těžkĂ˝, a pĹ™esto si v sobÄ› udrĹľuje pocit rozlehlosti a prostor pro imaginaci. I kdyĹľ se jedná o debut, album má jasnĂ˝ názor a pĹ™esvÄ›dÄŤivost. V souÄŤasnĂ© dobÄ› na ÄŤeskĂ© techno scĂ©nÄ› moĹľná nenajdete zvukovÄ› tvrdšího producenta.

StrahovskĂ˝ stadion se zapsal do historie jako mĂ­sto postavenĂ© pro konánĂ­ prvorepublikovĂ˝ch VšesokolskĂ˝ch sletĹŻ a pozdÄ›ji ikonickĂ˝ch megalomanskĂ˝ch Spartakiád pod taktovkou komunistickĂ©ho reĹľimu. Wrong se rozhodli navázat na minulost a ve spolupráci s OrganizovanĂ˝m Plevelem pořádajĂ­ uĹľ tuto nedÄ›li 27. ÄŤervna dennĂ­ open-air s názvem SLET přímo ve stĂ­nu strahovskĂ˝ch pilířů, kde bude moĹľnĂ© zažít produkci C4AT naĹľivo. VystoupĂ­ ještÄ› legendárnĂ­ postpunková party (RARE) a kromÄ› rezidentĹŻ spříznÄ›nĂ˝ch kolektivĹŻ, jako jsou HYΛEN, Trauma, Jim Hate, Hexen, ESTER a whydie? zahraje i novĂ˝ praĹľskĂ˝ cold-synth projekt Body Of Pain nebo EBM producent The Undertaker’s Tapes.

Autorka je umÄ›lkynÄ› a publicistka.

Čtěte dále