Způsob, jakým mluvíme o sexualizovaném násilí, nahrává tomu, že se ženy samy obviňují, říká Blanka Nyklová

Nový díl podcastové feministické talkshow Kvóty se zaměřuje na kulturu znásilnění, sexualizované a domácí násilí. Hostkou Apoleny Rychlíkové je socioložka Blanka Nyklová.

Kauza Dominika Feriho rozpoutala debaty o sexualizovaném násilí, zneužívání moci nebo predátorství. Otázky týkající se kultury znásilnění, sekundární viktimizace žen nebo institucionálních problémů různého typu už více než čtrnáct dní rezonují veřejným prostorem. Řeší se, proč tu existuje nízká institucionální důvěra v policii nebo soudy, jak nevhodnému chování předcházet nebo jak spolu souvisí genderová nerovnost a sexuální násilí.

První část rozhovoru se socioložkou Blankou Nyklovou se zaměřuje na celkový koncept „rape culture“ – co se pod tímto názvem skrývá, čím se kultura znásilnění vyznačuje, proč máme tendenci tolik věřit pachatelům a mnohem míň obětem, respektive přeživším. Dojde i na otázky, jaké skupiny lidí jsou nejvíce ohroženy sexualizovaným násilí a proč existuje provázanost mezi zhoršujícím se indexem genderové rovnosti v Česku a ohrožením domácím nebo sexuálním násilí. Blanka Nyklová zmiňuje také různé typy maskulinit, silně binární genderové dělení v české společnosti i to, nakolik je v otázkách sexualizovaného násilí Česká republika konzervativní. V druhé části rozhovoru se debata stočila k výzkumu zaměřenému na domácí násilí v první vlně pandemie covidu-19, na kterém se Blanka Nyklová podílela s kolegyní Danou Moree (jejich publikaci, kterou vydal Sociologický ústav Akademie věd, si můžete stáhnout zde).

Socioložka Blanka Nyklová se výzkumně zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní výzkum s důrazem na genderové a feministické teorie. Po doktorském studiu, v němž zmapovala českou feministickou scénu a její geopolitické postavení, se v roce 2014 stala členkou výzkumného týmu oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Dlouhodobě se věnuje otázkám sexuálního, genderově podmíněného a domácího násilí, a to nejen v rámci akademického prostředí.

Všechny díly podcastu si můžete poslechnout nejen na webu Alarmu, ale také na SpotifyApple PodcastsPlayerFM nebo pomocí RSS feedu našeho účtu na Soundcloudu. Alarm je finančně závislý na podpoře čtenářů. Pokud se vám líbí naše podcasty nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, můžete tak učinit v dlouhodobé crowdfundingové kampani.

Čtěte dále